Stikkordarkiv: innfinne

Avfinne vs. innfinne

Hva er galt med disse setningene fra dagspressen og NRK?

  • «Nå handler det om å innfinne seg med at ting er over.»
  • «Hjemmelaget må foreløpig innfinne seg med fjerdeplass.»
  • «Vi var åpne for de forskjellige resultatene, og nå innfinner vi oss med Tønsberg.»

Det skulle ha stått «avfinne» og ikke «innfinne».

Det å bruke verbet «innfinne» i stedet for «avfinne» er en utbredt feil. Du finner den gjerne i sportsartikler, der de omtalte idrettsutøverne rett som det er må tåle et nederlag.

Da må de «avfinne seg med» det, altså godta det, om enn noe motvillig.

«Å innfinne seg» betyr noe helt annet, nemlig å komme eller møte opp. «Alle må innfinne seg på dugnad.»

Merk at det heter ikke «innfinne seg med», kun «innfinne seg».

Så husk – verbene  «innfinne» og «avfinne» betyr to forskjellige ting. Dreier det seg om å akseptere, godta eller å finne seg i noe, må du bruke «avfinne».

Sånn er det, og det må vi bare avfinne oss med 😉