Kategoriarkiv: Feil bruk av ord og uttrykk

Avfinne vs. innfinne

Hva er galt med disse setningene fra dagspressen og NRK?

  • «Nå handler det om å innfinne seg med at ting er over.»
  • «Hjemmelaget må foreløpig innfinne seg med fjerdeplass.»
  • «Vi var åpne for de forskjellige resultatene, og nå innfinner vi oss med Tønsberg.»

Det skulle ha stått «avfinne» og ikke «innfinne».

Det å bruke verbet «innfinne» i stedet for «avfinne» er en utbredt feil. Du finner den gjerne i sportsartikler, der de omtalte idrettsutøverne rett som det er må tåle et nederlag.

Da må de «avfinne seg med» det, altså godta det, om enn noe motvillig.

«Å innfinne seg» betyr noe helt annet, nemlig å komme eller møte opp. «Alle må innfinne seg på dugnad.»

Merk at det heter ikke «innfinne seg med», kun «innfinne seg».

Så husk – verbene  «innfinne» og «avfinne» betyr to forskjellige ting. Dreier det seg om å akseptere, godta eller å finne seg i noe, må du bruke «avfinne».

Sånn er det, og det må vi bare avfinne oss med 😉

Overfor vs. ovenfor

Det er svært vanlig å forveksle ordene overfor og ovenfor, men de betyr ikke det samme.

Ovenfor betyr høyere oppe. Er noe ovenfor, er det høyere oppe enn noe annet.

  • Vegguret henger ovenfor maleriet (altså over maleriet, høyere oppe på veggen).
  • Løa ligger et stykke ovenfor gårdshuset (lenger oppe i lia).
  • Se avsnittet om kommareglene ovenfor (dvs. lenger oppe på siden).

Retningen er vertikal!

Overfor betyr vis-à-vis, ansikt til ansikt. Det er når noe er vendt mot noe annet.

  • De satt overfor hverandre under festmiddagen (dvs. på hver sin side av bordet og vendt mot hverandre).
  • Løa ligger overfor gårdshuset (dvs. vis-à-vis og på samme plan).

Retningen er horisontal!

Overfor kan også brukes i overført betydning:

  • Han pleide å oppføre seg fint overfor læreren.
  • Dere må ha en hyggelig tone overfor kundene.

Kanskje visste du dette fra før, men var det nytt for deg, lærte du forhåpentligvis noe av det som står ovenfor 😉

Og neste gang du står overfor et av disse ordene, så tenk: Dreier det seg om noe som er høyere/lenger oppe?

Hvis ikke så bruk overfor!

PS: Vil du lære mer om ord vi ofte forveksler og om andre skriveregler? Sjekk nettkurset Skriv riktig!