Quizer

Test deg selv! Hvor god er du egentlig i rettskriving, tegnsetting og grammatikk?

Prøv deg på påskequizen!

Forkortelser

 

 

 

Ser du feilen i disse avisoverskriftene?

 

Komma

 

Typiske stavefeil

 

Påskenøtter

 

Hvor godt kan du kommareglene?

 

Knekk kommanøttene!

 

Å eller og?

 

Lett blanding