Om Korrekturhjelpen

ingunn-profilbilde

Korrekturhjelpen drives av meg, Ingunn Blindheim, litteraturviter og språkentusiast.

Jeg har over 25 års erfaring som språkvasker og korrekturleser for forlag som Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug. I tillegg kvalitetssikrer jeg tekster for bedrifter, tidsskrifter og privatpersoner.

Denne erfaringen har jeg brukt til å utvikle nettkurs som tar for seg typiske problemtilfeller i språket vårt. Der ser jeg et stort behov, for de færreste skriver helt korrekt, selv ikke proffene.

Etter å ha jobbet med språk i mer enn 25 år kjenner jeg godt til fallgruvene i norsk. Nå vil jeg gjerne hjelpe deg å bli mer sikker i rettskriving gjennom disse kursene.

Da blir tekstene dine mer presise og lettere å lese, og du virker mer profesjonell. Det kan lønne seg.

Jeg har for øvrig bestått Språkrådets kompetanseprøve i bokmål. Språkrådet skriver følgende om prøven på sin nettside:  «Lista ligger høyt: De som består, skal være språkkonsulenter som Språkrådet kan gå god for og anbefale. I 2016 var det én av ti av bokmålskandidatene og to av ti av nynorskkandidatene som bestod prøven.»

Dette sier andre om kursleder:

Ivar Lund, korrekturansvarlig, Cappelen Damm

Ingunn har vært tilknyttet Cappelen Damm  som frilans korrekturleser siden 1997, og hun er blitt en av forlagets aller mest betrodde og etterspurte medarbeidere på dette området. At hun har høy kompetanse innen rettskrivning og språkarbeid, er åpenbart. Jeg har full tiltro til Ingunn og har ingen motforestillinger mot å anbefale henne. Disse kursene er så vidt meg bekjent uten sidestykke i Norge i dag, og behovet for et slikt kursopplegg synes udiskutabelt.


Har du spørsmål angående kursene, så send meg en e-post. Skriv til post@korrekturhjelpen.no.

pencil-1053666_1280