Stikkordarkiv: overfor

Overfor vs. ovenfor

Det er svært vanlig å forveksle ordene overfor og ovenfor, men de betyr ikke det samme.

Ovenfor betyr høyere oppe. Er noe ovenfor, er det høyere oppe enn noe annet.

  • Vegguret henger ovenfor maleriet (altså over maleriet, høyere oppe på veggen).
  • Løa ligger et stykke ovenfor gårdshuset (lenger oppe i lia).
  • Se avsnittet om kommareglene ovenfor (dvs. lenger oppe på siden).

Retningen er vertikal!

Overfor betyr vis-à-vis, ansikt til ansikt. Det er når noe er vendt mot noe annet.

  • De satt overfor hverandre under festmiddagen (dvs. på hver sin side av bordet og vendt mot hverandre).
  • Løa ligger overfor gårdshuset (dvs. vis-à-vis og på samme plan).

Retningen er horisontal!

Overfor kan også brukes i overført betydning:

  • Han pleide å oppføre seg fint overfor læreren.
  • Dere må ha en hyggelig tone overfor kundene.

Kanskje visste du dette fra før, men var det nytt for deg, lærte du forhåpentligvis noe av det som står ovenfor 😉

Og neste gang du står overfor et av disse ordene, så tenk: Dreier det seg om noe som er høyere/lenger oppe?

Hvis ikke så bruk overfor!

PS: Vil du lære mer om ord vi ofte forveksler og om andre skriveregler? Sjekk nettkurset Skriv riktig!